Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές Προϊόντων με χρέωση της dionkos.gr

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα A Dionkos.gr, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν με υπαιτιότητα του A Dionkos.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του.Τα προϊόντα και τα κουτιά τους θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

2. Εάν με υπαιτιότητα του Dionkos.gr πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικό προϊόν κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Eπιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής

Επιστροφές των Προϊόντων με Χρέωση του Πελάτη

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.  Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν πρώτα:
•αποσταλεί email στο info@dionkos.gr
•γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο 22420 25919.

Τα προϊόντα καθώς και τα κουτιά τους, που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει, θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Ο πελάτης επιβαρύνεται το κόστος επιστροφής των προϊόντων με εταιρεία courier της επιλογής του και παράδοση στην έδρα του Dion Kos, Ηφαίστου 10, 85300 Κως. Τα προϊόντα επιστρέφονται στην έδρα του Dion Kos με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το αρχικό προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν. Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει για το προϊόν που θέλει να επιστέψει, το προϊόν που θέλει να λάβει μετά την επιστροφή καθώς και με το ονοματεπώνυμό του, τα ακριβή στοιχεία διεύθυνσης του και τον αριθμό τηλεφώνου του, είτε στέλνοντας email στο info@dionkos.gr (εάν πρόκειται για αλλαγή on line παραγγελίας), είτε εγγράφως με σημείωση εντός της αποστολής του (εάν πρόκειται για αλλαγή τηλεφωνικής παραγγελίας).  Η αντικατάσταση θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το dionkos.gr θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα και θα έχει ενημερωθεί για το νέο προϊόν που επιθυμεί ο πελάτης εγγράφως  και με τη προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σε διαθεσιμότητα, αλλιώς ο πελάτης θα πρέπει να προβεί εκ νέου στην επιλογή άλλου προϊόντος. Η επιστροφή του νέου προϊόντος γίνεται με έξοδα του  Dion Kos στη διεύθυνση που του έχει υποδείξει ο πελάτης. Επιστροφή  χρημάτων δεν γίνεται.

Γενικά:

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Απόδειξης Τιμολογίου, Απόδειξη Λιανικής, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ).